North Bikes er en liten familiebedrift som drives ved siden av annen jobb. Vi fikk laget de første 20 syklene i 2012 og produserer nå ca 100 sykler hvert år. På den måten kan vi yte god service til alle våre kunder. Vi etterstreber hele tiden å forbedre produktene og oppdaterer oss på det siste nye i bransjen. Hvert år er vi til stede på en eller flere av de største sykkelmessene i verden for å møte leverandører og produsenter av komponenter. Per i dag kjøper vi deler fra til sammen 7 forskjellige land. Bl.a. Danmark, Tyskland, Nederland og Japan. Det blir ikke tatt ut lønn fra selskapet, men evt. overskudd går til å produsere og utvikle nye produkter og noe går til veldedighet. Vi gir en del gaver til organisasjoner/foreninger i form av premier til utlodning, vi låner ut gratis sykler fra vårt lager på Karmøy og per i dag er vi i tillegg fast støttepartner for:

Leger uten grenser.

Plan Norge

Kirkens Bymisjon