North Bikes er en liten familiebedrift som drives ved siden av annen jobb. Vi produserer nå ca 100 sykler hvert år og kan på den måten yte god service til alle våre kunder. Det blir ikke tatt ut lønn fra selskapet, men evt. overskudd går til å produsere og utvikle nye produkter og noe går til veldedighet. Vi gir en del gaver til organisasjoner/foreninger i form av premier til utlodning. Per i dag er vi i tillegg fast støttepartner for:

Leger uten grenser.

Plan Norge

Kirkens Bymisjon